FAQ

1. Kim jest sprzedający?

Firma Spaas Kaarsen NV ma siedzibę w Hamont-Achel 3930 przy Industriestraat 11 w Belgii i jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców (Kruispuntbank der Ondernemingen, KBO) pod numerem 0435.854.157. Numer NIP firmy to BE 0435.854.157 ("Sprzedający")

Numer naszego rachunku bankowego to ING BE44 0017 2940 7845.

2. Czym są Ogólne Warunki Sprzedaży?

Każde zamówienie oznacza akceptację przez Kupującego naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, które stanowią integralną część umowy, z wykluczeniem wszystkich innych ogólnych lub szczególnych warunków Kupującego, chyba że wyraźnie postanowiono inaczej w formie pisemnej.

3. Jakie metody płatności akceptujemy?

W naszym sklepie internetowym używamy Ogone. System ten akceptuje płatność dokonywane przez Bancontact i Maestro.

4. Czy mogę użyć mojego numeru NIP do płatności online?

Klienci z numerem NIP mogą korzystać z tego numeru przy składaniu zamówienia online. W przypadku zarejestrowanych klientów, prosimy o kontakt z naszym personelem pod ogólnym numerem telefonu +32 (0)11-621 311 w celu złożenia zamówienia.

5. Jaki jest termin dostawy mojej przesyłki?

 

Zamówienia są kompletowane i wysyłane w ciągu dwóch dni od dnia otrzymania płatności. Przesyłki wysyłamy przez Bpost (belgijskie usługi pocztowe). Bpost dokłada wszelkich starań, aby dostarczyć przesyłki krajowe w dniu roboczym następującym po dniu nadania.

Przesyłki międzynarodowe na terenie Europy są dostarczane:

W ciągu 2 dni roboczych od daty nadania w krajach sąsiednich
W ciągu 3-5 dni roboczych od daty wydania w innych krajach UE

Zawsze wybieramy przesyłkę identyfikowalną, która wymaga odbioru za potwierdzeniem.

Gdy zamówienie zostanie wysłane, wysyłamy unikalny kod do śledzenia przesyłki pod adresem www.bpost.be/track.

6. Ile kosztuje wysłanie moich zakupów?

Przesyłki na terenie Belgii

Zamówienia powyżej 30.- EUR lub więcej na terenie Belgii wysyłamy bezpłatnie. Przy zamówieniach poniżej 30,- EUR, koszt wysyłki to 4,- EUR.

Przesyłki poza Belgię

W przypadku dostaw do innych krajów europejskich koszty wysyłki są obliczane na podstawie wagi. Więcej informacji można znaleźć poniżej.

KRAJ

> 0 - 2 kg

> 2 - 5 kg

> 5 - 10 kg

> 10-20 kg

> 20 - 30 kg

Niemcy, Francja, Holandia*

€6.50

€7.00

€8.00

€10.00

€10.00

Zjednoczone Królestwo**

€9.50

€10.50

€12.50

€15.50

€20.00

* Bezpłatna dostawa przy zamówieniach powyżej 40,- EUR
** Bezpłatna dostawa przy zamówieniach powyżej 50,- EUR

Zapraszamy do kontaktu w razie pytań dotyczących kosztów dostawy. Pytania można wysyłać na adres webshop@spaas.be.

7. Czy mogę zwrócić zamówienie?

Konsumenci, którzy kupują produkty Spaas za pośrednictwem strony internetowej mają zgodnie z przepisami prawo do zwrotu produktów w ciągu 14 dni. Spaas Kaarsen NV zwróci cenę zakupu (z wyłączeniem kosztów wysyłki) na następujących warunkach:

 1. Przestrzegany jest termin zwrotu wynoszący 14 dni. Termin ten liczony jest od daty dostarczenia klientowi zakupionego towaru.
   
  Opakowanie jednostkowe produktu nie zostało otwarte (tzn. nie jest łączony w jednym opakowaniu) i produkt jest nieuszkodzony.
   
  Tylko płatność za te towary zostanie zwrócona.
   
  Jeżeli konsument otrzyma produkt uszkodzony, dowód szkody należy przesłać w dniu odbioru w formie opatrzonego datą zdjęcia. Fotografię można przesłać na adres webshop@spaas.be.
   
  Wraz ze zwracanym towarem konsument musi załączyć wypełniony formularz odstąpienia od umowy z oświadczeniem, że rezygnuje z zakupu. Dokument ten można znaleźć w sekcji FAQ.
   
  Jeżeli przesyłka zwrotna spełnia wszystkie warunki, Spaas Kaarsen NV zwróci klientowi kwotę zakupu w ciągu 14 dni od otrzymania towaru.

 

Przy zwrocie produktów należy je przesłać do Spaas Kaarsen NV, Industriestraat 11, 3930 Hamont-Achel, Belgia, w oryginalnym stanie i opakowaniu oraz na ryzyko i koszt własny konsumenta.

8. Gdzie mogę złożyć reklamację?

Reklamacje będą rozpatrywane tylko a) jeśli reklamacja dotyczy nieprawidłowej dostawy, w ciągu ośmiu (8) dni od daty dostawy i b) jeśli reklamacja dotyczy wady ukrytej, w ciągu ośmiu (8) dni od stwierdzenia wady lub kiedy takie stwierdzenie może być zasadnie zakładane. Odbiór i przyjęcie towaru przez Kupującego obejmuje wszelkie możliwe wady lub niezgodności, które mogą zostać w tym czasie stwierdzone.

Aby zostały rozpatrzone, reklamacje dotyczące faktur muszą być szczegółowo opisane i przesłane listem poleconym w ciągu trzech (3) dni od daty otrzymania faktury. Zob. również nasze Ogólne Warunki Sprzedaży.

Reklamacje można wysłać na adres spaas@spaas.be.

9. Gwarancja

Nasza gwarancja jest ograniczona do gwarancji na wady ukryte oraz w przypadku zakupu konsumenckiego, te które są przewidziane w Belgijskim Kodeksie Cywilnym.

Ponosimy odpowiedzialność wyłącznie za szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa lub działania umyślnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody ogólne lub pośrednie poniesione przez Kupującego.

10. Siła wyższa

Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji lub niewywiązanie się z naszych zobowiązań z powodu zdarzeń pozostających poza naszą normalną kontrolą, w tym zakłóceń w produkcji, trudności w transporcie lub niedoboru surowców, pracowników, opóźnień w zakresie dostaw energii lub transportu, strajków, lokautów, przestojów produkcji lub pracowniczych sporów zbiorowych dotyczących nas lub naszych dostawców, również jeśli zdarzenia te można było przewidzieć.

11. Co się dzieje z moimi danymi osobowymi?

Zamawiając produkty za pośrednictwem strony internetowej Spaas Kaarsen, Kupujący wyraźnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach, które obejmują administrowanie bazą danych klientów, zarządzanie zamówieniami, dostawami i fakturami, marketing i reklamę. Informacje te w żadnym wypadku nie będą przekazywane osobom trzecim bez zgody Kupującego. Więcej informacji można znaleźć w naszej "Polityce prywatności" w menu na dole strony.