FAQ

1. Wie is de verkoper?

 

Spaas Kaarsen NV heeft haar maatschappelijke zetel te 3930 Hamont-Achel, Industriestraat 11 in België en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0435.854.157. Het BTW nummer is BE 0435.854.157 (“Verkoper”)

Ons bankrekeningnummer is ING BE44 0017 2940 7845.

2. Wat zijn onze bestelvoorwaarden?

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

3. Welke betaalmiddelen aanvaarden we?

Voor onze webshop maken we gebruik van Ogone. Dit systeem laat betalingen toe met Mastercard – Bancontact.

4. Kan u bij uw online betaling gebruik maken van uw BTW-nummer?

Klanten die beschikken over een BTW-nummer, kunnen dit ook gebruiken bij hun online bestelling. Bent u reeds klant, dan vragen wij u om voor uw bestelling even contact te nemen met onze binnendienst via ons algemeen nummer 011/621.311.

5. Binnen welke termijn wordt mijn pakje verzonden?

Bestellingen worden verpakt en verstuurd binnen de 2 werkdagen na ontvangst van uw betaling. Wij verzenden onze pakketten via Bpost.

Bpost verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om nationale zendingen uit te reiken de eerste werkdag na de dag van afgifte.

Internationale zendingen binnen Europa worden geleverd :

  • binnen de 2 werkdagen na de dag van afgifte in de buurlanden
  • binnen de 3 à 5 werkdagen na de dag van afgifte in de overige EU landen.

Wij opteren steeds voor een traceerbare zending met uitreiking tegen aftekening.Na verzending ontvangt u van ons de unieke code waarmee u uw pakket kunt volgen op www.bpost.be/track.

Coronacrisis: houd er rekening mee dat vanwege de coronacrisis de normale levertermijn van 2 werkdagen niet kan worden gegarandeerd. We doen er alles aan om bestellingen dezelfde dag nog buiten te krijgen, maar zijn voor de levertermijn afhankelijk van onze partner Bpost.

6. Wat betaal ik voor het transport van mijn aankopen?

Verzendingen binnen België

Bestellingen vanaf €30,- of meer binnen België worden gratis verzonden. De gratis verzendkosten worden afgetrokken van het eindtotaal bij 'Bestelling controleren'. Voor een bestelling onder € 30,- betaal je €4,- extra verzendkosten. 

Verzendingen buiten België

Voor verzendingen naar andere landen binnen Europa, worden de verzendkosten berekend op basis van gewicht. Hieronder vind je meer informatie over deze tarieven.

COuntry

> 0 - 2 kg

> 2 - 5 kg

> 5 - 10 kg

> 10-20 kg

> 20 - 30 kg

Duitsland, Frankrijk, Nederland*

€6,50

€7,00

€8,00

€10,00

€10,00

Verenigd Koningkrijk**

€9,50

€10,50

€12,50

€15,50

€20,00

* Gratis verzending bij een bestelling vanaf €40,-
** Gratis verzending bij een bestelling vanaf  €50,-

U kunt ons steeds contacteren wanneer er vragen zijn omtrent de leveringskost via webshop@spaas.be.

7. Kan u uw aankoop terugsturen?

De consument die Spaas producten via de website heeft aangekocht, mag deze binnen de wettelijke termijn van 14 dagen terugsturen. Spaas Kaarsen NV zal de producten exclusief verzendkosten terugbetalen onder volgende voorwaarden:

De termijn van 14 dagen voor terugzenden wordt gerespecteerd. Deze termijn wordt gerekend vanaf de leveringsdatum bij de klant van de aangekochte goederen.

De verpakking van de producten apart (dus niet samengesteld in een pakket) zijn ongeopend en het product is niet beschadigd.

Enkel de goederen die teruggestuurd werden, worden terugbetaald.

Indien de consument het product beschadigd ontvangen heeft, dient hier op de dag van ontvangst het bewijs geleverd te worden met een gedateerde foto. U kan de foto sturen naar webshop@spaas.be.

De consument moet het formulier voor herroeping, waarin hij afziet van zijn aankoop, ingevuld bij de teruggezonden goederen bijvoegen. Dit document kan de consument vinden onder FAQ.

Wanneer de terugzending correct verloopt, zal Spaas Kaarsen NV ten laatste binnen de 14 dagen na ontvangst van de goederen het aankoopbedrag terugstorten aan de klant.

Wanneer de consument de goederen terugstuurt, moet hij de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar Spaas Kaarsen NV, Industriestraat 11, 3930 Hamont-Achel, België.

8. Waar kan ik terecht met een klacht?

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen drie (3) dagen na ontvangst van de factuur.

Een klacht kan u sturen naar webshop@spaas.be.

Raadpleeg ook onze algemene verkoopsvoorwaarden.

9. Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.

 Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden.

10. Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen produktieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

11. Wat gebeurt er met mijn persoonlijke gegevens?

Door te bestellen op de internet site van Spaas Kaarsen, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, marketing en reclame. In geen geval worden ze zonder toestemming aan derden doorgegeven. Meer toelichting vind je in onze ‘privacy policy’ in de menu onderaan onze website.

12. Klokkenluider meldpunt

Spaas Kaarsen streeft naar de hoogste normen op het gebied van bedrijfsethiek en naleving van de wetgeving.

Wilt u hieromtrent een melding doen dan stellen wij volgende meldingskanalen ter beschikking:

Schriftelijk:
Per e-mail: whistleblower@spaas.be

Per post:
SPAAS KAARSEN nv Klokkenluidersverantwoordelijke
Industriestraat 11
3930 Hamont-Achel

Mondeling:
Op afspraak via mail: whistleblower@spaas.be.

Zorg ervoor dat u voldoende details verstrekt, zoals:

  • Uw naam en relatie met Spaas Kaarsen alsook uw contactgegevens (tenzij u ervoor kiest om anoniem te rapporteren);
  • Uw rol of betrokkenheid bij het incident vernoemd in de melding;
  • Een gedetailleerde beschrijving van het incident of de inbreuk die u wilt melden, samen met de tijd, datum en locatie van eventuele specifieke incidenten of inbreuken;
  • De naam en contactgegevens van andere personen die getuige zijn geweest van, of die meer informatie hebben, over het incident;
  • Alle informatie die u zou kunnen hebben over soortgelijke eerdere incidenten of inbreuken met betrekking tot de persoon (personen) vermeld in uw rapport;
  • Eventuele bewijsstukken of nuttige documenten waarover u beschikt in verband met de melding.

U kunt meldingen vertrouwelijk doen door uw naam en contactgegevens te delen of volledig anoniem te blijven.

U wordt ten zeerste verzocht ervoor te opteren om uw naam te vermelden en de melding niet anoniem te maken. Dit vergemakkelijkt het interne onderzoek en het nemen van de noodzakelijke maatregelen voor de bescherming van de klokkenluider.

Intern opvolgingsproces:
Na de melding zal er binnen de 7 dagen een ontvangstbevestiging gestuurd worden naar de klokkenluider. Bij acceptatie van de melding start de klokkenluidersverantwoordelijke een onderzoek op naar de inhoud van de melding. Binnen de drie maanden wordt het onderzoek afgerond en wordt de melder op de hoogte gebracht van het resultaat van het onderzoek. Dit kan enkel indien de klokkenluider contactgegevens heeft achtergelaten.