Privacy policy

Spaas Kaarsen N.V. vindt uw privacy belangrijk. Daar verandert de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de EU, die vanaf 25 mei 2018 in werking treedt, niets aan. Deze verordening vervangt de vroegere privacyrichtlijn 95/46/EG uit 1995. Het belangrijkste verschil is dat we transparanter zullen communiceren welke persoonsgegevens we bijhouden en wat we met die gegevens doen.

Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat u persoonlijke gegevens moeten verstrekken, vragen wij u hier in bepaalde gevallen wel om. Vanaf nu kunnen wij die gegevens enkel gebruiken met uw uitdrukkelijke toestemming. Door u in te schrijven op onze nieuwsbrief of door op onze webshop een product aan te kopen, verleent u volgens bovenstaande verordening uw toestemming om uw gegevens te gebruiken om met u te communiceren en/of een contractuele plicht (thuislevering product) te kunnen invullen.

 

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Voor marketing- en communicatiedoeleinden verzamelen wij volgende gegevens via de website:

  • Uw naam en voornaam
  • Uw e-mailadres
  • Adresgegevens (optioneel, indien deze relevant zijn, bv. om iets toe te sturen).
  • Geboortedatum (optioneel, indien deze relevant zijn om u gerichtere informatie te bezorgen of om u op uw verjaardag te verrassen).

Van de leden van ons consumentenpanel verzamelen wij persoonlijke voorkeuren die wij anoniem en geaggregeerd verwerken.  

Spaas Kaarsen N.V. kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Spaas Kaarsen N.V.-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Spaas-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

 

Waarvoor gebruiken wij uw informatie?

Wij gebruiken uw gegevens in het kader van onze eigen marketing-, en salesactiviteiten:

  • om u te informeren over onze producten, marketingactiviteiten via nieuwsbrieven, e-mail, enz.
  • om u te informeren over uw deelname aan onze acties, wedstrijden en om onze afspraken te kunnen nakomen.
  • om u te informeren over uw aankopen op de webshop en om uw aankopen te kunnen behandelen/verzenden,
  • om uw klachten of vragen te behandelen,
  • om te reageren op sollicitaties in het kader van vacatures, vakantiejobs, enz.
  • om onze producten en diensten te verbeteren.

Nooit zullen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

 

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Gegevens die u ons verstrekt hebt in het kader van marketing- en salesactiviteiten worden bewaard zolang de relatie met u en Spaas Kaarsen N.V. actief is of totdat u ons vraagt om deze te wijzigen/te verwijderen.

 

Inzage in uw gegevens

U kan zich als gebruiker, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor direct marketing. Daartoe kan u zich richten tot Spaas Kaarsen N.V..

Conform deze GDPR verordening beschikt u over een wettelijk recht op inzage, eventuele correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van uw identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Spaas Kaarsen N.V., met adres, email adres, gratis de inzage bekomen van uw persoonsgegevens.

 

Beveiliging van uw gegevens

Spaas Kaarsen N.V.  bewaart uw gegevens op één centrale en beveiligde plaats op onze server zodat derden geen toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens.

 

Wat wordt beschouwd als persoonsgegevens?

Art. 4.1. GDPR: “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.”

Persoonlijke data is dus om het even welke informatie die direct of indirect een natuurlijk persoon kan identificeren. Dus ook: IP adressen, human tissue, anonieme vs. pseudonieme data: (enkel bij anonimisering kan men niet meer spreken over persoonlijke data).