Privacy policy

Spaas Kaarsen N.V. vindt uw privacy belangrijk. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat u persoonlijke gegevens moeten verstrekken, vragen wij u in een bepaalde context om uw persoonlijke gegevens. Wij zullen deze informatie enkel gebruiken in het kader van inschrijvingen, de webshop, marketing en een nieuwsbrief. U kan zich als gebruiker, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor direct marketing. Daartoe kan u zich richten tot Spaas Kaarsen N.V.. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden zonder uw toestemming.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Spaas Kaarsen N.V., adres, email adres, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Spaas Kaarsen N.V. kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Spaas Kaarsen N.V.-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Spaas-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.