Spaas Kaarsen behaalt ISO 14001:2015 certificaat

Milieuvriendelijk ondernemen staat hoog op de agenda van Spaas Kaarsen. Duurzaamheid is zelfs een strategisch anker van onze bedrijfsstrategie. We zijn dan ook enorm trots dat we naast onze eerder behaalde certificaten, vanaf heden ook het ISO 14001:2015-certificaat in ontvangst mogen nemen.

Wat is ISO 14001:2015

ISO 14001 is een norm die wereldwijd wordt toegepast om milieumanagementsystemen op te zetten en te certificeren. De norm vormt met andere woorden een nuttig beheersysteem voor het evalueren, verbeteren en rapporteren van milieuprestaties en de opvolging van de conformiteit aan de milieuwetgeving. Niet alleen de milieuaspecten van de organisatie zelf, maar ook de impact op onze stakeholders wordt bekeken.

ISO 14001 wordt gekenmerkt door:

  • Zijn internationale aard en is dus niet opgesteld o.b.v. een landelijke wetgeving
  • Bescherming van het milieu
  • Continue verbetering van de milieuprestaties
  • Beheersing van milieurisico’s
  • Aansluiting bij andere normen zodat de zorg voor kwaliteit, milieu en veiligheid in één systeem kan worden beheerst

Door de integratie van de Plan Do Check Act-filosofie, stimuleert ISO 14001 continue verbetering in de context van milieuzorg. Als organisatie doen we dit door een jaaractieplan op te maken en op te volgen.

De impact van Spaas

Productie Manager Peter Adriaensen: “Spaas Kaarsen zet zich in voor duurzaamheid en milieuverantwoordelijkheid. Door de ISO 14001-normering te volgen, tonen we onze toewijding aan het verminderen van onze impact op luchtemissie, bodem, afvalwater, afval en het verantwoord gebruik van grondstoffen. Dit is een stap voorwaarts naar een groenere toekomst voor ons allemaal.”

 

Welke impact willen wij als organisatie creëren?

  • Onze jaarlijkse luchtemissie reduceren door een jaarlijkse energieaudit, gebruik van elektrische voertuigen, overschakelen naar intermodal transport ...
  • Zorgen voor minder bodemverontreiniging door milieu- en veiligheidsrondgangen te creëren in onze productie, gevaarlijke stoffen op lekbakken op te slaan, instructiefiches op te hangen en fysieke opleidingen te geven ...
  • De concentratie van gevaarlijke stoffen in het afvalwater na te gaan.
  • Ons afval te reduceren maar ook nog nauwkeuriger te sorteren.
  • De grondstoffen van onze producten en verpakkingen te herbekijken op basis van de reduce-reuse-recycle-rethink methode.

Wat zijn onze ambities

Sustainability Manager Elise Maris: “Ik ben trots om samen te werken met ons toegewijde milieuteam om de ISO 14001-certificering te behalen. Dit bevordert sustainability door onze milieuprestaties te verbeteren, alle afdelingen en stakeholders te betrekken en risicomanagement te versterken. Het toont onze inzet voor het produceren van milieuvriendelijke producten.”

 

Als bedrijf hebben we als doel om de komende 25 jaar volop in te zetten op klimaatverandering, duurzamere verpakkingen, hernieuwbare grondstoffen, bevordering van biodiversiteit én vermindering van bedrijfsafval en waterverbruik.


 

Lees meer over onze duurzame initiatieven in ons duurzaamheidsrapport.

Laat je maandelijks inspireren