Spaas behaalt zilveren medaille van Ecovadis

 

Ecovadis erkende de puike prestaties van Spaas op vier cruciale vlakken: milieu, arbeids- en mensenrechten, ethiek en duurzame inkoop.

 

Milieu

Ecovadis peilde in het thema 'milieu' zowel naar operationele factoren (energieverbruik, afvalbeheer) als productbeheer (product end-of-life, gezondheids- en veiligheidskwesties voor de klant).

Om onze ecologische voetafdruk te verkleinen stellen we duidelijke richtlijnen voorop rond thema's als energieverbruik en uitstoot van broeikasgassen (BKG). Bovendien zijn er heel wat maatregelen van kracht om de veiligheid en de gezondheid van onze klanten te waarborgen.

Arbeids- en mensenrechten

Ecovadis observeerde in dit onderdeel het intern personeelsbeleid (gezondheid en veiligheid, arbeidsomstandigheden, loopbaanbeheer) en mensenrechtenkwesties (discriminatie en/of intimidatie, kinderarbeid). 

Als familiebedrijf heeft Spaas extra oog voor het welzijn van alle medewerkers. Zo waken we onder meer over de gezondheid en de jobtevredenheid van onze mensen. Wij voeren bovendien een doordacht beleid op vlak van diversiteit en dulden geen enkele vorm van discriminatie en/of intimidatie.

Ethiek

In dit luik nam Ecovadis thema's als concurrentiebeperkende praktijken en verantwoord informatiebeheer onder de loep.

Spaas voert een helder en consequent beleid op vlak van corruptie, privacy en ethiek. We behandelen de gegevens van derden met zorg en beschermen ze tegen onrechtmatig gebruik. Door vaste controleprocedures en audits in te voeren zorgen we er ook voor dat corruptie hier kansloos is.

Duurzame inkoop

Ecovadis lichtte zowel de sociale als de ecologische aspecten door binnen onze toeleveringsketen.

Ook aan onze toeleveranciers stellen we hoge eisen op vlak van milieubeleid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. We verwachten dat ze hun engagement bewijzen via on-site audits en assessments.

Trots op ons zilver

Reken maar dat we trots zijn op ons zilver. En op het voltallige team van Spaas. We hebben dit mooie resultaat bereikt door er elke dag samen volop voor te gaan.

 

 

 

Laat je maandelijks inspireren